Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. BINTANG SAMUDRA - 01.648.233.3-505.000
2Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000
3CV. DINAMIKA JAYA - 02.253.904.3-505.000
4CV. SETIA USAHA - 01.936.648.3-505.000
5CV.BINTANG KARYA - 03.346.411.6-505.000
6CV. Pangudi Mulya - 02.044.036.8-505.000
7cv.rosida - 01.648.209.3-505.000
8CV. BARAYA CIPTA INDONESIA - 81.322.687.5-505.000
9cv karya sejahtera - 02.253.765.8-505.000
10CV. BANGUN SEJAHTERA - 01.648.234.1-505.000
11CV.TRI KARYA MUKTI - 01.648.148.3-505.000
12CV. SETIA LAKSANA - 01.648.299.4-505.000
13CV.ALDEN - 72.061.212.6-505.000
14CV. BANGUN INDAH - 01.648.451.1-505.000
15CV.WIRAMA PUTRA - 81.311.471.7-505.000
16CV.MULYA PERDANA - 02.253.744.3-505.000
17CV. MUKTI SANTOSO - 01.936.489.2-505.000