Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. KRIDA MEKAR SEJATI - 01.429.133.0-518.000
2CV. Pangudi Mulya - 02.044.036.8-505.000
3CV. BANGUN SEJAHTERA - 01.648.234.1-505.000
4cv sempulur - 90.340.462.2-505.000
5CV. ANUR MANDIRI - 02.253.703.9-505.000
6CV.TRI KARYA MUKTI - 01.648.148.3-505.000
7CV. BINTANG SAMUDRA - 01.648.233.3-505.000
8cv karya sejahtera - 02.253.765.8-505.000
9CV. BANGUN INDAH - 01.648.451.1-505.000
10cv.rosida - 01.648.209.3-505.000
11CV. SETIA USAHA - 01.936.648.3-505.000
12CV. SETIA LAKSANA - 01.648.299.4-505.000
13CV.MULYA PERDANA - 02.253.744.3-505.000
14CV.WIRAMA PUTRA - 81.311.471.7-505.000
15CV.ALDEN - 72.061.212.6-505.000